Malowanie światłem / Painting with light

Malowanie światłem
to warsztaty które są eksperymentem świetlnym, w zaciemnionej przestrzeni. Ze względu na ten ostatni warunek, są one preferowane w okresie jesienno - zimowym, lub w pomieszczeniach zapewniających światłoszczelność. Uczestnicy warsztatów są dzieleni na pozujących modeli, oświetleniowców planu przedniego oraz osoby odpowiedzialne za wygląd tła. Ta ostatnia rola wymaga szczególnego zaangażowania ruchowego i odrobiny graficznej wyobraźni w przeniesieniu planowanego efektu świetlnego, na efekt zdjęciowy. Praktyka warsztatów wykazuje, że na początku uczestnicy są lekko zdezorientowani, ale pierwsze pruby zdjęciowe pokazują im ścisłą zależność pomiędzy ich działaniem - ruchem światła - i rezultatem widocznym na wyświetlaczu aparatu.
   Od tego momentu, warsztaty nabierają tempa, a uczestnicy zaangażowania. Prowadzone działania nie są przypadkowe, najpierw współnie omawiamy wizję zdjęcia, a następnie wykonujemy kolejne pruby. Nad każdym pomysłem pracujemy aż do uzyskania zadawalających rezultatów. Jest to zabawa pozwalająca na wybór pełnionej roli w grupie, lecz wymagająca synchronizacji działania. Każda z osób, może w czasie warsztatów pełnić różne role.
 
Wymagania:
- światłoszczelne wnętrze (instruktor zapewnia materiały - w miarę możliwości - do wykonania zaciemnienia)
- pomieszczenie do zabawy ruchowej, o wielkości adekwatnej do wielkości grupy
- wiek minimalny uczestników: 9 lat
- czas trwania 1 - 2h
- ilość uczestników: 4 - 12 osób lub podział większej ilości na kilka grup
- akcesoria: latarki przyniesione przez uczestników.
 
Na zdjęciach: warsztaty zorganizowane dla młodzieży z grupy wsparcia, działającej w Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci.
Zobacz też Uwagi o warsztatach.
Copyright ©2016 photobyMysluk.pl, All Rights Reserved. Wszystkie materiały (z wyjątkiem osobno oznaczonych) - zdjęcia, teksty, programy wydarzeń - są własnością Tomasza Myśluka.
Używanie ich bez zgody autora, jest prawnie zabronione.