Uwagi o warsztatach / Notes for workshop

UWAGI O WARSZTATACH

Dla placówek oświatowych i wychowawchych, organizatorów wypoczynku, instytucji kultury, firm.
Warsztaty są oferowane na terenie całego kraju, w ciągu całego roku - jedne sprawdzają się wiosną i latem, inne jesienią i zimą.
Kosztorys warsztatów jest przedstawiany zainteresowanym podmiotom, po określeniu przez nich :
- nazwy organizatora, miejsca i oczekiwanej daty warsztatów
  • - formy zajęć (jednorazowe, cykl kilku warsztatów, cykliczne w ciągu roku)
  • - nazwy warsztatów
  • - ilości i wieku uczestników (lub ich braku - zamiaru ogłoszenia naboru)
  • - dodatkowych, indywidualnych oczekiwań lub warunków.
Dla osób prywatnych.
 Jeżeli chcesz wziąć udział w warsztatach - a nie widzisz informacji że są planowane - możesz to zgłosić zapisując się na Listę zainteresowanych:
        - wyślij maila na adres Tom@photobyMysluk.pl temat Warsztaty fotograficzne - lista zainteresowanych
  • - podaj Nazwę warsztatów
  • - podaj akceptowalne dla Ciebie miejsce warsztatów (Twoje miasto, województwo lub cały kraj)
  • - określ swoje możliwości czasowe (weekendy, wakacje, dni wolne od pracy)
  • - podaj swój wiek (uczeń lat..., student, osoba dorosła, senior)
  • Otrzymanie kilku zgłoszeń na jeden rodzaj warsztatów, przyśpieszy ich organizację i ogłoszenie naboru chętnych.
  • Warsztaty mogą być zorganizowane na zamówienie grupy osób, cena będzie zależna od rodzaju i miejsca warsztatów, oraz liczebności grupy.W prz
 Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o wydarzeniach szkoleniowych i artystycznych - zapisz się.
  
Programy warsztatów i stawiane wymagania.
Podane informacje i wymagania, mają charakter ogólny, w uzasadnionych przypadkach mogą być dostosowane do warunków zamawiającego.
Istnieje również możliwość zaplanowania innych działań szkoleniowych, w oparciu o indywidualne potrzeby zamawiającego. 
Określenie wieku minimalnego, np. "od 9 lat", nie oznacza że są to warsztaty oferowane wyłącznie dla dzieci - program i sposób prowadzenia zajęć, jest dostosowywany do wieku uczestników.
 
Promocja planowanych działań.
W ramach promocji planowanego z Organizatorem (zamawiającym) wydarzenia szkoleniowego, instruktor zapewnia:
- wykonanie projektu graficznego plakatu do druku (koszty druku pokrywa Organizator), 
- utworzenie wersji plakatu do publikacji internetowej,
- utworzenie wydarzenia na Facebook'u na stronie instruktora z propozycją jego udostępnienia na stronie Facebook Organizatora,
- zamieszczenie informacji o szkoleniu na stronie instruktora www.photobyMysluk.pl
- wykonanie mailingu promującego planowane wydarzenie szkoleniowe.
  
Dokumentacja fotograficzna działań szkoleniowych.
W trakcie warsztatów są wykonywane zdjęcia dokumentujące ich przebieg, są one:
- używane przez instruktora - wyłącznie w kontekście jego działalności szkoleniowej, 
- przekazywane organizatorowi - wyłącznie w celu ilustracji przeprowadzonych warsztatów,
- przekazywane bezpłatnie uczestnikom warsztatów jako pamiątka - do ich użytku prywatnego.
Jeżeli uczestnik (lub rodzic) nie wyraża zgody na powyższe, to powinien to zgłosić instruktorowi - osoba taka nie będzie fotografowana.
 
Masz pytania?
602 461 029, Tom@photobyMysluk.pl .
Copyright ©2016 photobyMysluk.pl, All Rights Reserved. Wszystkie materiały (z wyjątkiem osobno oznaczonych) - zdjęcia, teksty, programy wydarzeń - są własnością Tomasza Myśluka.
Używanie ich bez zgody autora, jest prawnie zabronione.