Camera obscura to najstarsze i najprostsze urządzenie fotograficzne, ma postać pudełka z otworkiem w jednej ściance i materiał światłoczuły wewnątrz (lub matówkę). 

Zdjęcia tworzone przez otworek - przesłonę - mają charakterystyczną stylistykę, związaną z rozmyciem obrazu, większym na brzegach zdjęcia. 
Możemy zbudować własną camerę obscurę lub zamontować otworkową przesłonę do aparatu analogowego albo cyfrowego - zamiast obiektywu. Warsztaty sprawdzają się przy słonecznej pogodzie, mogą być przeprowadzone na bazie każdej z wymienionych metod - w galerii można zobaczyć zdjęcia z wykorzystaniem kamery wielkoformafowej, przystosowanej do zdjęć otworkowych. Zdjęcie czarno - białe zostało wykonane taką kamerą w technice analogowej, dwa ostatnie zdjęcia kolorowe, zostały wykonane aparatem cyfrowym z otworkową przesłoną. 
 
 
Warsztaty CAMERA OBSCURA - ZRÓB TO SAM
 
Na zajęcia składają się:
- krótki wstęp - historia camery obscury, zasada działania i prezentacja przykładowych zdjęć,
- przygotowania - prezentacja projektu kamery, organizacja stanowisk pracy, rozdzielenie materiałów pochodzących w większości z recyclingu (karton,         blaszka z puszki, taśma klejąca i gumka),
- budowa kamer - cięcie, klejenie, wiercenie,
- ocena rezultatów - sprawdzenie jakości wykonania, porównanie kamer, wykonanie pamiątkowych zdjęć z kamerą.
Cele warsztatów to:
- zaznajomienie uczestników z początkami fotografii,
- rozwijanie umiejętności manualnych i technicznych,
- satysfakcja z samodzielnego wykonania kamery,
- przygotowanie do zajęć CAMERA OBSCURA - ANALOGOWO, z wykorzystaniem własnych kamer.
Instruktor zapewnia materiały, akcesoria, narzędzia i szblony do wykonania kamer.
Wymagania:
- pomieszczenie ze stołami do pracy,
- grupa uczestników do 10 osób, w wieku od 9 lat,
- czas pracy ok. 60 min.
 
 
Warsztaty CAMERA OBSCURA - ANALOGOWO
 
W trakcie warsztatów użyjemy wielkoformatowego aparatu miechowego z otworkową przesłoną i kasetami wymiennymi. Dostępnych jest 6 kaset z materiałem światłoczułym, co limituje liczbę uczestników i ilość jednorazowo wykonywanych zdjęć. Zajęcia zaczynają się od omówienia zasady działania i historii stosowania camery obscury. Po chwili przejdziemy do zagadnień praktycznych: obsługi aparatu, omówienia typowych motywów zdjęć otworkowych i ich poszukiwania w najbliższej przestrzeni. Zdjęcia będą wykonywane po kolei, przez każdego uczestnika, pozostałe osoby będą w tym czynnie asystować. Po naświetleniu zdjęć, zostaną one wywołane we wcześniej przygotowanej ciemni - każdy uczestnik samodzielnie wywoła swój negatyw. Po wysuszeniu negatywów, są one oglądane w wersji pozytywowej a następnie skanowane. Każdy uczestnik zatrzymuje swój negatyw i otrzymuje plik cyfrowy (w wersji pozytywowej) który można wydrukować lub oddać do wywołania odbitki.
Instruktor zapewnia sprzęt zdjęciowy, negatywy, odczynniki i przygotowanie ciemni.
Wymagania:
- grupa do 6 osób w wieku od 9 lat,
- pomieszczenie na ciemnię (łazienka lub mały pokój),
- czas pracy ok. 60 min,
- skaner biurowy.
 
Warsztaty CAMERA OBSCURA - CYFROWO 
 
Do przeprowadzenia warsztatów wymagane jest posiadanie przez uczestników, aparatów cyfrowych z możliwością odłączenia obiektywu. Są to cyfrowe lustrzanki jednoobiektywowe (DSLR) i bezlusterkowce. Preferowane będą tutaj aparaty z możliwie dużym rozmiarem matrycy w mm. Przy małej grupie uczestników (do 6 osób), istnieje możliwość przeprowadzenia warsztatów z wykorzystaniem sprzętu instruktora*. Zajęcia zaczynają się od omówienia zasady działania i historii stosowania camery obscury. Następnie zamontujemy otworkowe przesłony do aparatów cyfrowych i wyruszymy na zajęcia plenerowe. W trakcie zdjęć, zajmiemy się motywami które dobrze się prezentują w technice otworkowej - nie wszystkie się do tego nadają. Po wykonaniu zdjęć, będziemy je oglądać w sali i dyskutować o technice otworkoweji i o uzyskanych rezultatach.
Wymagania:
- aparaty DSLR uczestników*,
- grupa do 12 osób w wieku od 9 lat,
- czas pracy ok. 60 - 90 min.,
- pomieszczenie do oglądania efektów pracy na komputerze, ew. projektor i ekran.
Copyright ©2016 photobyMysluk.pl, All Rights Reserved. Wszystkie materiały (z wyjątkiem osobno oznaczonych) - zdjęcia, teksty, programy wydarzeń - są własnością Tomasza Myśluka.
Używanie ich bez zgody autora, jest prawnie zabronione.