Zamawianie zdjęć / Ordering photos

Fotorelacje z wydarzeń biznesowych i prywatnych - spotkań, gali, konferencji, ślubów - są realizowane na terenie całego kraju i UE.

Materiał zdjęciowy może być dostosowany do potrzeb zamawiającego; może odzwierciedlać program wydarzenia, prezentować obecność danej firmy lub osoby, albo  być ilustracją określonego zagadnienia. Zasadą jest że, fotograf dokonuje selekcji jakościowej, dbając o to by materiał fotograficzny był możliwie ciekawy, a wizerunek fotografowanych osób nie naruszał ich godności osobistej i dobrych obyczajów.

 
Kosztorys realizacji zdjęć, jest przedstawiany klientowi po określeniu przez niego:
- oczekiwanego efektu zdjęciowego, 
- sposobu wykorzystania zdjęć,
- czasu trwania wydarzenia,
- miejsca wykonania zdjęć.
Wszelkie koszty materiałowe - odbitki, albumy, ramy - liczone są dodatkowo.
Obecnie nie prowadzę działalności gospodarczej i nie jestem płatnikiem VAT, działam w oparciu o Umowę Licencyjną (dla firm) i Umowę o dzieło (dla osób prywatnych).
 
W ramach zamówienia klient otrzymuje:
- wybrane i obrobione pliki zdjęć w pełnej rozdzielczości,
- wersję plików przygotowanych do publikacji internetowej,
- Umowę Licencyjną na korzystanie ze zdjęć,
- możliwość zamieszczenia w obrazie zdjęcia, opisu wszystkich fotografii, np. "Konferencja Liderów - Hotel Spa 2016"
- możliwość pobrania pamiątkowych zdjęć - przez uczestników wydarzenia - ze strony zabezpieczonej hasłem,
- Wsparcie techniczne.
 
Fotograf bierze odpowiedzialność za jakość dostarczanego materiału zdjęciowego - sposób fotograficznej interpretacji - ale to osoba lub firma publikująca zdjęcia (zamieszczająca je w internecie, drukująca ulotkę i.t.p.), odpowiada za wykorzystanie wizerunku osób na zdjęciach i kontekst danej publikacji.
Właściwym sposobem postępowania w takiej sytuacji jest:
- uszanowanie prośby danej osoby, by jej nie fotografować,
- niepublikowanie wizerunku osoby, która wyraża swój sprzeciw,
- uzyskanie zgody danej osoby, w przypadku publikacji o charakterze reklamowym,
- niepublikowanie zdjęcia, w oderwaniu od kontekstu jego powstania - wydarzenia.
Stosując się do tych zasad, nigdy nie miałem żadnych problemów prawnych, a zastrzeżenia osób fotografowanych, zdarzają się sporadycznie.
 
Masz pytanie? Zadzwoń 602 461 029 lub napisz: Tom@photobyMysluk.pl
 
K
Copyright ©2016 photobyMysluk.pl, All Rights Reserved. Wszystkie materiały (z wyjątkiem osobno oznaczonych) - zdjęcia, teksty, programy wydarzeń - są własnością Tomasza Myśluka.
Używanie ich bez zgody autora, jest prawnie zabronione.